Sportmarketing blogs

Meer over Sportmarketing

Laatste nieuws over

sportmarketing

Hoe kan ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?

door | okt 21, 2021 | 0 Reacties

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van goed gedrag en houdt in dat wordt nagegaan of u strafbare feiten op uw naam heeft. Deze heeft u nodig wanneer u een bepaalde functie gaat vervullen of taken gaat uitvoeren. Mogelijk is in uw geval het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag wettelijk verplicht voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd of de uit te voeren taken. In situaties waar deze verklaring niet verplicht is, kan het ook zijn dat uw (toekomstige) werkgever of de instantie waar u de taken gaan vervullen deze wenst. De VOG wordt afgegeven door de dienst Justis dat een onderdeel is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze dienst gaat na of u een strafblad heeft. Men checkt dit in het JDS (Justitieel Documentatiesysteem). Indien men dit nodig acht, vraagt deze dienst ook gegevens op uit andere landen in de EU. Dat gaat dan via het European Criminal Record Information System. In beginsel kijkt men vier jaren terug, maar er wordt onderzocht aan de hand van verschillende profielen en die kunnen onderling een andere terugkijktermijn hebben. Dat staat dan in het screeningsprofiel of wordt op een andere manier bekend gemaakt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd en geen strafblad hebt, krijgt u een VOG. Indien na onderzoek blijkt dat u wel strafbare feiten op uw naam heeft, dan wil dit niet direct zeggen dat u geen VOG krijgt en dus de functie of taak (of vrijwilligerswerk) niet kan vervullen. Er wordt namelijk gekeken of de strafbare feiten een risico zijn voor de bepaalde functie of taak. Als uit nader onderzoek is gebleken dat de begane feiten niet relevant zijn voor de functie of taak waarvoor de verklaring is aangevraagd, krijgt u alsnog een VOG.  

Wanneer is deze VOG nodig?

Uw toekomstige werkgever zal om een VOG vragen wanneer u in een functie gaat werken waarin u moet omgaan met vertrouwelijke gegevens (de zogenaamde integriteitsberoepen), zoals bijvoorbeeld een opsporingsambtenaar, arts of advocaat of notaris. Maar ook voor functies waar u om zult gaan met kwetsbare personen, zoals de functie van een reclasseringsmedewerker of een medewerker in de gezondheidszorg. Verder wordt dit gevraagd wanneer u gaat werken met gegevens over iemands geld of eigendommen die veel waard zijn, zoals bijvoorbeeld een hypotheekadviseur of accountant. Wanneer u aan de slag wilt gaan als onderwijzer, gastouder of taxichauffeur, dan is deze VOG verplicht. Dat geldt ook wanneer u een functie bij de overheid gaat vervullen. Overigens mag een werkgever ook wanneer het niet wettelijk verplicht is om een VOG aan te vragen, hier toch om vragen. Daarnaast mag een werkgever ook bepalen hoe oud een VOG mag zijn. Dus hebt u eerder een VOG aangevraagd, dan is het aan de werkgever of u een nieuwe moet aanvragen of niet. Daarnaast kan in situaties waarin het niet om werkgeverschap gaat, eveneens om een VOG gevraagd worden. Hierbij kan gedacht worden aan:
 • Een visumaanvraag.
 • Emigratie.
 • Adoptie.
 • Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging.
 • Het aanvragen van een huisvestingsvergunning.
 • Lidmaatschap van een schietvereniging.

Voor werkgevers of instanties

Aanvragen VOG

In principe verloopt de procedure voor het aanvragen van een VOG voor één of meerdere van uw (toekomstige) werknemers op dezelfde wijze. Het enige verschil is dat u als werkgever het  aanvraagformulier VOG voor de betreffende (toekomstige) werknemer kunt invullen op onze website. Vervolgens dient de werknemer zelf de afronding via de e-mail te doen. De werknemer zal uiteindelijk zelf de beslissing via de post ontvangen, deze gaat niet naar de werkgever. De VOG verklaring wordt niet in digitale vorm verstrekt. Wanneer uw werknemer een VOG nodig heeft voor een werkvergunning in het buitenland, dan kan om deze reden een VOG met spoed worden aangevraagd. Overigens kan uw (toekomstige) werknemer deze VOG ook zelf aanvragen bij de gemeente of zelf het online aanvraagformulier VOG invullen. Hij of zij heeft slechts de bedrijfsnaam of naam van de organisatie nodig en de plaats waar deze gevestigd is. Een stempel of handtekening van de werkgever zijn niet nodig. Aan te raden voor uw werknemer is om dit online te doen in plaats van naar de gemeente te gaan. Zoals eerder aangegeven zal de VOG-beslissing namelijk eerder ontvangen worden bij een online aanvraag, des te meer nu er vertragingen in het proces kunnen optreden vanwege corona. Wilt u een opdracht geven aan een ZZP’er en verlangt u derhalve een VOG van de betreffende ZZP’er? Dan kan door u als organisatie een aanvraag worden ingediend. In feite gaat dat op dezelfde manier als hoe een werkgever dat voor zijn werknemer in gang zet. U vult dus het aanvraagformulier VOG in voor de ZZP’er, die vervolgens in zijn e-mail een aanvraagcode ontvangt en het daarmee verder kan afhandelen. Indien de VOG vereist is voor de opdracht en de ZZP’er deze niet kan overleggen, mag u als opdrachtgever weigeren de opdracht aan de ZZP’er te verstrekken.

VOG Rechtspersoon

Ook voor rechtspersonen kan een VOG worden aangevraagd, de zogenaamde VOG RP. Hiermee kunnen bedrijven of stichtingen indien nodig aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico vormen voor het werk of de taak die ze willen uitvoeren. Hier kan een bedrijf bijvoorbeeld om gevraagd worden door een ander bedrijf of instantie die een contract met het bedrijf willen aangaan. Ook wanneer een bedrijf lid wil worden van een brancheorganisatie kan dit een vereiste zijn. Deze VOG wordt eveneens door dienst Justis afgegeven. In dit geval wordt er onderzoek naar stafbare feiten gedaan voor Nederlandse ondernemingen en dan gaat het om alle bestuurders met een Nederlandse nationaliteit op een belangrijke positie binnen deze onderneming. Net zoals de persoonlijke VOG wordt bepaald of de eventuele strafbare feiten van belang zijn voor het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd. Rechtspersonen die een VOG RP kunnen aanvragen, zijn:
 • een naamloze vennootschap (nv)
 • een besloten vennootschap (bv)
 • een commanditaire vennootschap (cv)
 • een stichting
 • een vereniging
 • een vennootschap onder firma (vof)
 • een maatschap
De VOG RP kan digitaal en per post worden opgevraagd door een bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon, zoals een bestuurder, vennoot of beheerder. Woont u in bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam dan kunt u ook overwegen om VOG aanvragen Amsterdam te doen. Houd wel rekening met hoge parkeerkosten en een langere termijn van afhandeling. Om de online aanvraag te kunnen doen, hebt u het volgende nodig:
 • De mogelijkheid om met internetbankieren via iDeal een betaling te kunnen doen.
 • Een geldige inschrijving in uw gemeente (in de BRP: BasisRegistratie Personen).
 • Een actieve DigiD om uw online aanvraag en identiteit te bevestigen.
Beschikt u over bovengenoemde zaken, dan kunt u het online aanvraagformulier VOG invullen. Vervolgens doen wij een pre-screening. Dat houdt in dat we kijken naar het profiel waarvoor de VOG nodig is en naar de door u ingevulde antwoorden. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ingediend, volgt de betaling aan ons via iDeal. Wij dienen de VOG aanvraag direct na ontvangst van uw betaling in. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag aan de overheid betalen via iDeal. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. Let wel: eenmaal als de VOG door ons is aangevraagd bij Dienst Justis, is intrekken van de aanvraag niet meer mogelijk. U zou daarom eventueel zelf vooraf een VOG-check bij Dienst Justis kunnen doen.

Screeningsprofiel

Aangezien de functies waarvoor een VOG nodig is kunnen verschillen qua inhoud en werkzaamheden, is functie-inhoud van de beoogde functie bepalend of de begane strafbare feiten een risico zijn. Daarom zijn er verschillende screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld voor een buitengewoon opsporingsambtenaar, een politicus, een onderwijzer en een taxichauffeur. Een voorbeeld: u kunt zich wellicht voorstellen dat voor een taxichauffeur een snelheidsovertreding zwaarder telt dan voor een bankmedewerker. Er is ook een algemeen screeningsprofiel, dit profiel is bedoeld voor werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld gaat worden door de aanvrager. Als u bij het invullen van het online aanvraagformulier niet zeker bent op welk profiel u gescreend moet worden, selecteren wij een screeningsprofiel voor u.

Wat zijn de kosten voor een VOG-aanvraag?

De kosten voor de VOG-aanvraag bedragen € 40,35. Dit is exclusief de leges van Dienst Justis, welke € 33,85 bedragen. Direct bij de online aanvraag van de VOG zullen wij u vragen de betaling aan ons te doen. De betaling van de leges aan Dienst Justis doet u direct aan de overheid nadat u uw identiteit heeft bevestigd. Na uw betaling zal de Dienst Justis uw aanvraag afhandelen. Het is aan de werkgever of instantie waarvoor u de VOG aanvraagt, of men de kosten hiervoor aan u vergoedt.

Hoe lang duurt het voordat u de VOG ontvangt?

Het is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek hoe snel u de VOG ontvangt. Blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd en dat u geen strafblad hebt, dan zal de beslissing van Dienst Justis over uw VOG maximaal twee weken duren. Wanneer u wel in aanraking met justitie bent geweest, is er nader onderzoek nodig. Het kan dan maximaal acht weken duren voordat u de beslissing van Dienst Justis ontvangt.

Voor werkgevers of instanties

Aanvragen VOG

In principe verloopt de procedure voor het aanvragen van een VOG voor één of meerdere van uw (toekomstige) werknemers op dezelfde wijze. Het enige verschil is dat u als werkgever het  aanvraagformulier VOG voor de betreffende (toekomstige) werknemer kunt invullen op onze website. Vervolgens dient de werknemer zelf de afronding via de e-mail te doen. De werknemer zal uiteindelijk zelf de beslissing via de post ontvangen, deze gaat niet naar de werkgever. De VOG verklaring wordt niet in digitale vorm verstrekt. Wanneer uw werknemer een VOG nodig heeft voor een werkvergunning in het buitenland, dan kan om deze reden een VOG met spoed worden aangevraagd. Overigens kan uw (toekomstige) werknemer deze VOG ook zelf aanvragen bij de gemeente of zelf het online aanvraagformulier VOG invullen. Hij of zij heeft slechts de bedrijfsnaam of naam van de organisatie nodig en de plaats waar deze gevestigd is. Een stempel of handtekening van de werkgever zijn niet nodig. Aan te raden voor uw werknemer is om dit online te doen in plaats van naar de gemeente te gaan. Zoals eerder aangegeven zal de VOG-beslissing namelijk eerder ontvangen worden bij een online aanvraag, des te meer nu er vertragingen in het proces kunnen optreden vanwege corona. Wilt u een opdracht geven aan een ZZP’er en verlangt u derhalve een VOG van de betreffende ZZP’er? Dan kan door u als organisatie een aanvraag worden ingediend. In feite gaat dat op dezelfde manier als hoe een werkgever dat voor zijn werknemer in gang zet. U vult dus het aanvraagformulier VOG in voor de ZZP’er, die vervolgens in zijn e-mail een aanvraagcode ontvangt en het daarmee verder kan afhandelen. Indien de VOG vereist is voor de opdracht en de ZZP’er deze niet kan overleggen, mag u als opdrachtgever weigeren de opdracht aan de ZZP’er te verstrekken.

VOG Rechtspersoon

Ook voor rechtspersonen kan een VOG worden aangevraagd, de zogenaamde VOG RP. Hiermee kunnen bedrijven of stichtingen indien nodig aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico vormen voor het werk of de taak die ze willen uitvoeren. Hier kan een bedrijf bijvoorbeeld om gevraagd worden door een ander bedrijf of instantie die een contract met het bedrijf willen aangaan. Ook wanneer een bedrijf lid wil worden van een brancheorganisatie kan dit een vereiste zijn. Deze VOG wordt eveneens door dienst Justis afgegeven. In dit geval wordt er onderzoek naar stafbare feiten gedaan voor Nederlandse ondernemingen en dan gaat het om alle bestuurders met een Nederlandse nationaliteit op een belangrijke positie binnen deze onderneming. Net zoals de persoonlijke VOG wordt bepaald of de eventuele strafbare feiten van belang zijn voor het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd. Rechtspersonen die een VOG RP kunnen aanvragen, zijn:
 • een naamloze vennootschap (nv)
 • een besloten vennootschap (bv)
 • een commanditaire vennootschap (cv)
 • een stichting
 • een vereniging
 • een vennootschap onder firma (vof)
 • een maatschap
De VOG RP kan digitaal en per post worden opgevraagd door een bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon, zoals een bestuurder, vennoot of beheerder. Woont u in bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam dan kunt u ook overwegen om VOG aanvragen Amsterdam te doen. Houd wel rekening met hoge parkeerkosten en een langere termijn van afhandeling.

Voor werknemers

Hoe vraag ik de VOG aan?

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag kunt u persoonlijk bij uw gemeente doen. Dit kan echter ook heel gemakkelijk online, dat bespaart u de tijd en moeite om naar de gemeente te gaan. Ook is het in verband met de coronamaatregelen wel zo prettig wanneer u kunt vermijden om in openbare gebouwen te gaan waar veel mensen aanwezig kunnen zijn. Nog een ander voordeel is dat een online aanvraag over het algemeen sneller wordt afgehandeld dan een die via de gemeente gaat. Vanwege corona kan het zelfs zo zijn dat het proces van een via de gemeente aangevraagde VOG langer duurt. Ook al gebeurt de aanvraag op verzoek van uw werkgever, u kunt dit gewoon zelf doen. U hebt van uw werkgever alleen de bedrijfsnaam of naam van de organisatie nodig en de plaats waar deze gevestigd is. U hebt geen stempel of handtekening van uw werkgever nodig. Om de online aanvraag te kunnen doen, hebt u het volgende nodig:
 • De mogelijkheid om met internetbankieren via iDeal een betaling te kunnen doen.
 • Een geldige inschrijving in uw gemeente (in de BRP: BasisRegistratie Personen).
 • Een actieve DigiD om uw online aanvraag en identiteit te bevestigen.
Beschikt u over bovengenoemde zaken, dan kunt u het online aanvraagformulier VOG invullen. Vervolgens doen wij een pre-screening. Dat houdt in dat we kijken naar het profiel waarvoor de VOG nodig is en naar de door u ingevulde antwoorden. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ingediend, volgt de betaling aan ons via iDeal. Wij dienen de VOG aanvraag direct na ontvangst van uw betaling in. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag aan de overheid betalen via iDeal. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. Let wel: eenmaal als de VOG door ons is aangevraagd bij Dienst Justis, is intrekken van de aanvraag niet meer mogelijk. U zou daarom eventueel zelf vooraf een VOG-check bij Dienst Justis kunnen doen.

Screeningsprofiel

Aangezien de functies waarvoor een VOG nodig is kunnen verschillen qua inhoud en werkzaamheden, is functie-inhoud van de beoogde functie bepalend of de begane strafbare feiten een risico zijn. Daarom zijn er verschillende screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld voor een buitengewoon opsporingsambtenaar, een politicus, een onderwijzer en een taxichauffeur. Een voorbeeld: u kunt zich wellicht voorstellen dat voor een taxichauffeur een snelheidsovertreding zwaarder telt dan voor een bankmedewerker. Er is ook een algemeen screeningsprofiel, dit profiel is bedoeld voor werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld gaat worden door de aanvrager. Als u bij het invullen van het online aanvraagformulier niet zeker bent op welk profiel u gescreend moet worden, selecteren wij een screeningsprofiel voor u.

Wat zijn de kosten voor een VOG-aanvraag?

De kosten voor de VOG-aanvraag bedragen € 40,35. Dit is exclusief de leges van Dienst Justis, welke € 33,85 bedragen. Direct bij de online aanvraag van de VOG zullen wij u vragen de betaling aan ons te doen. De betaling van de leges aan Dienst Justis doet u direct aan de overheid nadat u uw identiteit heeft bevestigd. Na uw betaling zal de Dienst Justis uw aanvraag afhandelen. Het is aan de werkgever of instantie waarvoor u de VOG aanvraagt, of men de kosten hiervoor aan u vergoedt.

Hoe lang duurt het voordat u de VOG ontvangt?

Het is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek hoe snel u de VOG ontvangt. Blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd en dat u geen strafblad hebt, dan zal de beslissing van Dienst Justis over uw VOG maximaal twee weken duren. Wanneer u wel in aanraking met justitie bent geweest, is er nader onderzoek nodig. Het kan dan maximaal acht weken duren voordat u de beslissing van Dienst Justis ontvangt.

Voor werkgevers of instanties

Aanvragen VOG

In principe verloopt de procedure voor het aanvragen van een VOG voor één of meerdere van uw (toekomstige) werknemers op dezelfde wijze. Het enige verschil is dat u als werkgever het  aanvraagformulier VOG voor de betreffende (toekomstige) werknemer kunt invullen op onze website. Vervolgens dient de werknemer zelf de afronding via de e-mail te doen. De werknemer zal uiteindelijk zelf de beslissing via de post ontvangen, deze gaat niet naar de werkgever. De VOG verklaring wordt niet in digitale vorm verstrekt. Wanneer uw werknemer een VOG nodig heeft voor een werkvergunning in het buitenland, dan kan om deze reden een VOG met spoed worden aangevraagd. Overigens kan uw (toekomstige) werknemer deze VOG ook zelf aanvragen bij de gemeente of zelf het online aanvraagformulier VOG invullen. Hij of zij heeft slechts de bedrijfsnaam of naam van de organisatie nodig en de plaats waar deze gevestigd is. Een stempel of handtekening van de werkgever zijn niet nodig. Aan te raden voor uw werknemer is om dit online te doen in plaats van naar de gemeente te gaan. Zoals eerder aangegeven zal de VOG-beslissing namelijk eerder ontvangen worden bij een online aanvraag, des te meer nu er vertragingen in het proces kunnen optreden vanwege corona. Wilt u een opdracht geven aan een ZZP’er en verlangt u derhalve een VOG van de betreffende ZZP’er? Dan kan door u als organisatie een aanvraag worden ingediend. In feite gaat dat op dezelfde manier als hoe een werkgever dat voor zijn werknemer in gang zet. U vult dus het aanvraagformulier VOG in voor de ZZP’er, die vervolgens in zijn e-mail een aanvraagcode ontvangt en het daarmee verder kan afhandelen. Indien de VOG vereist is voor de opdracht en de ZZP’er deze niet kan overleggen, mag u als opdrachtgever weigeren de opdracht aan de ZZP’er te verstrekken.

VOG Rechtspersoon

Ook voor rechtspersonen kan een VOG worden aangevraagd, de zogenaamde VOG RP. Hiermee kunnen bedrijven of stichtingen indien nodig aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico vormen voor het werk of de taak die ze willen uitvoeren. Hier kan een bedrijf bijvoorbeeld om gevraagd worden door een ander bedrijf of instantie die een contract met het bedrijf willen aangaan. Ook wanneer een bedrijf lid wil worden van een brancheorganisatie kan dit een vereiste zijn. Deze VOG wordt eveneens door dienst Justis afgegeven. In dit geval wordt er onderzoek naar stafbare feiten gedaan voor Nederlandse ondernemingen en dan gaat het om alle bestuurders met een Nederlandse nationaliteit op een belangrijke positie binnen deze onderneming. Net zoals de persoonlijke VOG wordt bepaald of de eventuele strafbare feiten van belang zijn voor het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd. Rechtspersonen die een VOG RP kunnen aanvragen, zijn:
 • een naamloze vennootschap (nv)
 • een besloten vennootschap (bv)
 • een commanditaire vennootschap (cv)
 • een stichting
 • een vereniging
 • een vennootschap onder firma (vof)
 • een maatschap
De VOG RP kan digitaal en per post worden opgevraagd door een bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon, zoals een bestuurder, vennoot of beheerder. Woont u in bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam dan kunt u ook overwegen om VOG aanvragen Amsterdam te doen. Houd wel rekening met hoge parkeerkosten en een langere termijn van afhandeling.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over de blog

LinkbuildingMarketing.nl geeft jou een aantal handige tips in het dagelijks leven. Wij vinden het leuk om jou van een aantal handige tips en weetjes te voorzien. Dit doen we door op deze blog pagina regelmatig  handige en leuke tips te geven. Wij delen graag informatie…;-)